Výstava ateliérových prací

Propojení

Bc. Petra Hušková

Anotace

Návrh vnitrobloku vychází z rastru propojených šestiúhelníků a kruhů. Betonový chodník je páteřní sítí vnitrobloku. Je to cestní síť a zároveň i místo, které funguje jako dějiště. Dřevěné plošiny slouží jako prodloužená ruka betonových zpevněných cest, jsou částečně oddělené a poskytují místo pro klidnější trávení času. Vyvýšené záhony představují více jak polovinu vnitrobloku a svým tvarem a umístěním usměrňují zpevněné plochy a ve vnitrobloku tak mohou vznikat dvě různé atmosféry - pocit intimity a klidu a atmosféru rozjařenosti a zábavy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová