Výstava ateliérových prací

UMĚLECKÁ SPOJKA

Filip Ledvina

Anotace

Navrhujeme jeden dlouhý viadukt procházející celým městem rozděleným do osmi částí. v mé části jsem se rozhodl vybudovat uměleckou školu se zaměřením na tanec, kresbu a malbu. Celá budova je ve střední části rozdělena velkou vstupní halou, která zároveň slouží jako průchod budovou. Celý objekt je založen na vzdušnosti a možnosti nahlížení do jednotlivých učeben z komunikačních prostor či ulic.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov