Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Hravá zahrada

Hana Kroupová

Anotace

Koncept spočívá v proměně celého areálu ZŠ Terezín. Cílem a hlavní snahou je vnést ke škole multifunkční zahradu, která dá dětem „školu hrou“ a příjemné prostředí. Areál je rozdělen do 6 zón. 1. zóna – PĚSTEBNÍ 2. zóna – UČEBNÍ 3. zóna- KOUZELNÝ LES Kouzelný les je jedna ze zón, které detailněji rozpracovávám ve studii. Toto místo nese název „KOUZELNÝ LES“ ze dvou důvodů. Prvním důvodem je povrch. A druhý důvod je atmosféra, která je jako v lese...čerstvý vzduch, nádherná vůně, příjemná teplota ovzduší a klid 4. zóna - HRACÍ KOUT Koncept tohoto hřiště je JUMP and CLIMB (skákání a lezení). Děti zde najdou trampolíny, pískovou plochu, houpačky a lezecký prvek se sítěmi. Kolem hrací plochy je vytvořená zelená bariéra ze stromů. 5. zóna – SPORTOVNÍ 6. zóna - HLAVNÍ

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan