Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

nusle X vršovice

Marianna Jarina

Ocenění

Anotace

V okolí nádražia Vršovice sa stretávajú existujúce i plánované dopravných prepojenia, no koľaje pritom ostro rozdeľujú Nusle od Vršovíc. Cieľom návrhu bolo vytvoriť podzemný urbanizmus pod koľajami, ktorý vytvorí pešie prepojenie medzi mestskými časťami a bude slúžiť ako živé centrum pre okolie i pre prestup medzi metrom a vlakom. V okolí vznikli hmoty dopĺňajúce existujúcu štruktúru a zvyšujúce orientáciu v priestore a nadväzujúce verejné priestory.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský