Výstava ateliérových prací

Pragovka - ekoarchitektura a studentské bydlení

Ivana Turková

Anotace

Tématem diplomního semináře byla ekoarchitektura v areálu Pragovky. Pomocí analýz a konzultací jsem hledala odpovědi, jaká funkce je vhodná do prudce se rozvíjejícího areálu a následně kam danou funkci umístit. Výsledkem semináře je portfolio obsahující nejdůležitější analýzy, inspirace, ale také konečnou vybranou funkci – studentské bydlení +.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.