Výstava ateliérových prací

Reffugio Opatov

Ondřej Sokolář

Anotace

Cílem studie bylo zjistit možnosti využití potenciálu panelové výstavby 60. Let 20. Století pro novou architekturu. Navrhujeme revitalizaci části sídliště u Litochlebskeho náměstí, kde by mělo vzniknout několik nových nástaveb na současné panelové domy. Můj návrh nástavby je uzpůsoben potřebám fiktivního klienta - horolezce. Koncept stavby vychází z hmoty hory a prostory jsou komponovány vertikálně. Dům je určen pro 2 osoby a má 4 podlaží s mezaninem pro spaní. Hlavním motivem je lezecká stěna stěna, která vede přes všechna podlaží, na vrcholku hory se nachází velký světlík, pod kterým je místo na spaní. Na zbylém prostoru střechy je vytvořena zahrádka, která je obehnána zdí tvořící závětří.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa