Výstava ateliérových prací

Lastura

Denisa Křepelková

Anotace

Meditační pavilon Lastura je situován v listnatém lese na mýtině Nového Zélandu, kterou dokola obklopuje šest vzrostlých stromů. Meditační pavilon je zde chápán jako cíl cesty přírodou. Samotný pavilon zachycuje energii přírody, vytváří přístřeší a závětří pro meditující, ale zároveň je i dostatečně otevřený okolní přírodě. Tvar pavilonu je tvořený jednou křivkou, která symetricky obíhá vnitřní centrální prostor. Svými záhyby vytváří konstrukci pro oblé stěny a zároveň i prázdné otvory, které rámují výhled na okolní les. A tak jako jedna křivka konstrukce, tak i vypnutá látka je vytvořena jen z jedné plochy. Energie po křivkách stékají rovnou k člověku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta