Výstava ateliérových prací

lean on BETON

Natálie Procházková

Anotace

Návrh městského mobiliáře, opěrek, vytvořený pomocí technologie 3D tisku z betonu. Slouží jako cesta k obnovení dialogu ve veřejném prostoru. Dvojice opěrek postavených proti sobě uživatele vybízí k interakci s osobou na druhé straně. Jsou si blízko, přesto odděleni bariérou z betonu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.