Výstava ateliérových prací

Sportovně-kulturní centrum Harrachov

Petr Sulan

Anotace

V Harrachově vzniká multifunkční areál, který cílí jak na obyvatele města, tak návštěvníky nebo profesionální sportovce. Multifunkční hala disponuje dostatečným prostorem pro variaci halových sportů. Plavecký bazén se otevírá směrem k řece a prostřednictvím venkovní terasy přechází do volné přírody. Kongresový sál je vybaven hydraulickým zdvihem podlah, tudíž je dostatečně multifunkční pro vytvoření například ideálního hlediště pro promítání či přednášky. Jednotlivé části spojuje prostorná vstupní hala s kavárnou a galerií. Celý objekt je částečně zapuštěný v terénu a reaguje na okolní kontext. Výškový rozdíl vyrovnává pobytová rampa. Venkovní tribuny se otevírají směrem ke skokanským můstkům a vytváří tak zázemí pro pozorování skoků na lyžích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel