Výstava ateliérových prací

Kampus Freiberg

Bc. Vojtěch Soukup

Anotace

Regulační plán vychází ze studie vypracované pro rektorát Freibergské technické univerzity a určuje podmínky pro výstavbu, tak aby vzniklo příjemné, přehledné a ze všech hledisek udržitelné životní prostředí, které bude dobře sloužit návštěvníkům univerzity a zároveň zvát veřejnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Kolařík