Výstava ateliérových prací

Výstavní pavilon Klarov

Jakub Sýkora

Anotace

Zadáním je vytvořit pavilóny, které by do lokality přinášeli potřebné zázemí a služby pro veřejnost a to výstavním sálem a infocentrem. Koncepce bloku je uzavřít ho budovou pro kulturní akce a výstavy, která ač soliterní, tak by měla dotvářet a uzavírat blok a navrátit tak původní charakter ulice, definovaný budovamy a směřující dalé na náměstí, které tak vyezuje v prostoru. Zároveň zde bude záchován prostor pro park, který umožní průchodnost blokem a vytvoří tak příjemnou návaznost na staré zámecké schody, oddělý od rušné komunikace, ale zároveň vytvářející prostor pro trávení času a z místa sloužícímu pouze k průchode zde pobízí k zastavení a aktivitám.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák