Výstava ateliérových prací

Vinoř ví, no. víno?

Bc. Vojtěch Michal

Anotace

Jednou z hlavních myšlenek konceptu je propojení vnějších prostor Vinoře s prostory vnitřními. Vytvořit pohodlný průchod bez překážek pro občany a prostor sjednotit. Konkrétně se jedná o park před zámkem, zámecký vnitroblok, Vinořské náměstí a cesta až k rybníku U Pohanků. Via Sancta Mariana se do Vinoře napojuje v prostorách parku před zámkem, v dnešní době jí ale chybí plynulý přechod. Přes zámecký vnitroblok a Vinořské náměstí se bude dát dostat do budoucího centra města, kterým je prostor kolem Normy, nebo také dále rozšířenou cestou k Rybníku u Pohanků. Od něj poté vede vstup do Vinořského parku. V návrhu jsem se snažil všechny tyto jmenované prostory více sjednotit, aby byl průchod plynulý.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta