Výstava ateliérových prací

Lávka cez záhradu

Bc. Yana Metenko

Anotace

Stezka pod korunami stromů v Lanškroune prechádza celým mestom a spojuje jeho významne body. Návrh lávky rieši prepojenie tejto cesty na jednej z trati cez neprístupný svahovitý pozemok za historickým múrom. Teleso lávky sa plynulo línie záhradou, svojou subtílnou konštrukciou a organickými tvarmi zapadá do jej prírodného prostredia a vyvoláva pocit nepretržitého pokračovania cestičky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr