Závěrečné práce

Bytový dům v Praze

Čechová Daniela

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešený objekt je polyfunkční dům, jehož primární účel je poskytnutí bydlení a v parteru jsou prostory pro účel komerce. Objekt se nachází na rozhraní Rašínova nábřeží a ulice Dřevní v Novém Městě v Praze 2 . V podzemní části 1.PP je hromadná garáž, technické zázemí a sklepy pro obyvatele bytového domu. V nadzemní části je aktivní parter obsahující různé maloobchody a ve 2.NP až 8.NP jsou byty. V 8.NP se nachází plochá, pochozí střecha, která je navrhována jako terasa pro mezonetové byty. Plochá, nepochozí střecha slouží jako zastřešení 8.NP. V přízemí se nachází vjezd do podzemních garáží do 1.PP s pomocí automobilového výtahu. Nosnou konstrukci tvoří monolitický, kombinovaný systém. Objekt je založen na základové desce technologií bílé vany. Parcela má rozlohu 6458 m2 a nachází se v Praze 2 v Novém Městě. V současné době se na řešeném pozemku nenachází žádný jiný objekt, který by musel být demolován, potřebné jsou jen terénní úpravy. Parcela je v přímém kontaktu s vozovkou a tramvajovou tratí na ulici Rašínovo nábřeží ze západní strany, zároveň na severní straně tramvajová trať a autobusové zastávky na Palackého náměstí. Parcela přímo navazuje s Palackým náměstím, kde se nachází vstup do metra. Pod chodníkem a vozovkou na ulici Dřevné, Rašínovo nábřeží i Palackého náměstí jsou vedeny všechny inženýrské sítě t. j. kanalizace, vodovod, elektrické vedení, plynovod. Vjezd do podzemní garáže je z ulice Dřevné. Kompozice tvarového řešení vychází z celkové tradice a vztahů okolní zástavby a prostředí. Pozemek stavby je ve tvaru obdélníku. Z tohoto hlediska jsem zvolila jednoduchý pravoúhlý tvar stavby, který připomíná spojení dvou písmen L. Fasáda parteru je výrazně vertikální s velkými, okenními otvory přesahujícími do dalšího nadzemního podlaží. Toto prosklení má umožňovat výhled na Emauzské opatství a do vnitrobloku. Díky výraznému fasádnímu rastru stavba uceluje charakter daného prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.