Výstava ateliérových prací

Dětská židle Rocket

BcA. Leontina Pasková

Anotace

Hravost, variabilita, promyšlenost, estetika. Při navrhování dětské židle mne po celou dobu doprovázela tato čtyři slova. Mým záměrem proto bylo vytvořit židli, jejíž konstrukce bude promyšlená do detailu, design bude hravý a esteticky příjemný a  bude poskytovat více variant pro praktické použití. V rámci požadavků soutěže Andrew World International Design Contest jsem se také zaměřila na možnost jednoduché sériové výroby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer