Výstava ateliérových prací

PLECHOVÁ PRAGOVKA

Monika Pečená

Anotace

Z areálu Pragovky na vás dýchá průmyslová atmosféra po celou dobu její návštěvy. Ať už z betonových hal, ocelových konstrukcí či různě rozmístěných plechových stěn, kontejnerú nebo různých barelů. Tohoto průmyslového ducha jsem se rozhodla podpořit a vyzdvihnout ho ještě o něco výš. Cílem bylo oživit místo ale zároveň mu neměnit charakter. Na základě toho jsem se v areálu snažila najít něco co se zde už vyskytuje a zároveň to místo oživuje...

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.