Výstava ateliérových prací

Bytový dům Pragovka

Sofia Mandelíková

Anotace

Dnešná doba je silno ovplyvnená klimatickými zmenami. Čoraz viac ľudí sa zaujíma o to čo jedia, čo si obliekajú a v neposlednom rade o to kde bývajú a hľadajú miesta, ktoré majú prírodu na dosah. Aj napriek tomu, že sa táto budova nachádza v meste, prírodu má priam na dosah ruky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.