Výstava ateliérových prací

Vinořský bulvár

Michaela Přibylová

Anotace

Dnes je centrum ve Vinoři rozdělené na dvě části - náměstí bez vybavenosti a Mladoboleslavská ulice bez prostoru. Náměstí bez parteru nevytváři atraktivní prostor, který by obyvatelé města navštěvovali, hlavní ulici naopak chybí dostatek volného místa pro konání akcí ve městě. Cílem návrhu je propojit veřejný prostor s novou vybaveností, který naplní potřeby obyvatel ve Vinoři. Zástavba spojí staré centrum s novým a podpoří linii hlavní silnice městským bulvárem. Tuto linii zdůrazní řada stromů, která sníží vliv dopravy na chodce. Nové náměstí vytvoří prostor pro konání akcí a podpoří místní komnunitu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta