Výstava ateliérových prací

BUŇKOVÉ BYDLENÍ

Alžběta Skrčená

Anotace

Projekt Buňkového bydlení se zabývá prostorem pilíře Nuselského mostu, obydlení je plánováno na rok 2050. Tento způsob obydlení mostních pilířů je možný i jinde. Vznikne multifunkční stavba, která může jako buňka růst a měnit se podle potřeb obyvatel objektu. Stavba by měla udržet obyvatele ve všech fázích jejich života na stejném místě (student, začátek budování kariéry, rodina, střední věk, důchodová fáze). Je tu možná variabilita velikosti bydlení, finanční nároky na bydlení se také mění podle toho kolik místa je obydleno.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek