Výstava ateliérových prací

Urbanistický návrh rozvoje města: Hostivice

Bc. Anastasiia Mikora, Bc. Zlata Masliana

Anotace

Globálním cílem projektu je připravit město k nadcházející razantní proměně, která bude zahrnovat podstatné změny v jeho infrastruktuře a vzhledu, aby efektivně využilo nové příležitosti, jež s sebou přinese modernizace železniční dopravy. Projekt komplexně řeší strategie umístění různorodé nabídky typů bydlení spolu s rozšířením sítě volnočasových aktivit a rekreačních prostor. Zvláště se zaměřuje na ekonomické posílení centra a rovnoměrné rozložení veřejného vybavení v nových lokálních centrech. Velká pozornost je věnována transformaci rozsáhlých logistických areálů na servisní zónu města, čímž sjednocuje zastavěné území. Neposledním řešením problému nedostatku pracovních míst je nový buisness park.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.