Výstava ateliérových prací

administrativní budova OTA

Bc. Max Goldberg

Anotace

Projekt administrativní budovy je situován do severní části neúplného bloku při Otakarově ulici v pražských Nuslích. Místo, které je v současnosti dosti zanedbané a nehostinné, čeká v blízké budoucnosti znovuzrození. Hnacím motorem rozvoje se stane nová stanice metra D - Náměstí Bratří Synků, nad jejímž severním vestibulem je budova navržena. Metru je přizpůsoben i parter, který v přízemí ustupuje od uliční čáry a vytváří tak podloubí se vstupy do metra, do administrativní budovy a obchodních prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský