Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Obnova Stránova

Lucie Kadrmasová

Anotace

Stránovský zámek v Jizerním Vtelně byl navrácen rodině Šimonků na počátku století. V době znárodnění bylo okolí zámku zanedbáváno a ztratilo svůj ráz. Cílem projektu je obnovit předzámčí zámku Stránov a dodat mu nový charakter. Návrh se zabývá především propojeností cestní sítě, podpoření hlavních os dřevinami a dodáním různorodých prvků pro příjemný pobyt v předzámčí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan