Výstava ateliérových prací

VODA Z HOR

Bc. Lucie Medková

Anotace

Jedním z prvků obnovení funkce krajiny je i utváření harmonie mezi turistickým ruchem a volnou přírodou. Zpřístupnit lidem nevyužitá místa, zároveň je ochránit a ještě tím vyřešit problémy v daném území je náročný úkol. Tento návrh se snaží využít potenciálu velké plochy louky, zadržet tolik dešťové vody v krajině, kolik je jen možné (pomocí mokřin a průlehů) a zabránit kolizi pěšího a silničního provozu, zároveň udělat místo zajímavým a navštíveníhodným prvkem. Hlavním bodem návrhu je dřevěný chodníček (lávka), jehož úkolem je mimo ochrany mokřadu také zlepšení prostupnosti a zvýšení atraktivity místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.