Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DOM ŽIŽKOV

Ester Vaňová

Anotace

Bytový dom na juhozápadnej parcele žižkovského bloku odpovedá kontextu okolia a nenarúša stávajúcu zástavbu. Plynulo prepája ulicu s uzavretým vnútroblokom. V parteri je umiestnené bistro a priestory určené pre galériu. Pod celou plochou bloku je suterén so spoločnými garážami pre všetky bytové domy. Byty sú navrhnuté veľkoryso, v troch variantách - na nepárnych podlažiach sú štyri byty, na párnych tri. Vrchné, odsadené, poschodie disponuje dvomi bytmi. Väčšina bytov má vlastnú lodžiu, ktorá poskytuje priamy kontakt s okolím. Fasáda smerom do ulice je obložená tehlami v béžovej farbe, v rovnakom odtieni je zvolená aj omietka. Okná a zábradlia komplimentujú stavbu bronzovou povrchovou úpravou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel