Závěrečné práce

MEDICÍNSKÉ ZAŘÍZENÍ

Valterová Martina

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem mamografického přístroje pro rentgenové vyšetření prsní tkáně a jejího okolí. Práce zkoumá komfort a diskomfort pacientek v průběhu vyšetření a jejím cílem je odhalit možná řešení, která by zbavila pacientky strachu z vyšetření. Předmětem zkoumání je též obsluha přístroje ze strany radiologické asistentky a důraz na snadnou obslužnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.