Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Lístack & Pickly

Marek Janoušek

Anotace

Zabýval jsem se dvěma tématy, organizací a komunikátorem v kyberprostoru. Oba úkoly jsem zpracoval formou UI/UX designu. Můj první úkol je koncept platformy na prodávání lístků do menších kin a divadel. Za svůj cíl jsem si dal udělat elektronické lístky zábavnější a lehce interaktivnější. Druhý úkol se věnuje problematice orientace v supermarketu a nabízí přístup, který by mohl odstranit zmatečné hledání a minimalizovat strávený čas v supermarketu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel