Výstava ateliérových prací

KOMUNITNÍ CENTRUM BŘEVNOV

Lucie Tiralová

Anotace

Území určené k vybudování nového komunitního centra pro seniory a mládež se nachází ve vilové části Břevnova na Praze 6. Hlavním záměrem je vybudování objektu komunitního centra, tak aby se svým charakterem a urbanistickým řešením začlenil do poměrně svažitého terénu a svého okolí. Cílem navrženého projektu je rozvíjení sítě veřejných prostranství a doplnění sítě pěších prodloužením Šultysovy ulice až na Kutnauerovo náměstí a zároveň zde vytvořit příjemné sociální prostředí pro místní komunitu. Důležitou hodnotou při navrhování projektu bylo propojení budovy centra s již existujícím hřištěm.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková