Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ VE MĚSTĚ - PRAHA VÝTOŇ

Václav Holuša

Anotace

Projekt se zabývá obtížnou parcelou trojúhelníkového půdorysu o minimálních rozměrech a hledá řešení, jak pozemek zastavět soudobou architekturou ohleduplnou k okolní historické zástavbě pražské čtvrti Výtoň. Navržený objekt je polyfunkční stavbou, která nabízí čtyři nové městské byty se všemi standardy moderního bydlení a přináší městu také nový obchodní prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.