Výstava ateliérových prací

Komunikace během distanční výuky

BcA. Markéta Ptáčková

Anotace

Zlepšit komunikaci mezi učitelem a žáky, ať už z hlediska žák-učitel nebo učitel-žák v rámci distanční výuky. v tomto semestru se zaměřila na socio-motorické projevy ve třídě a na koncept, se kterým mohu nadále provádět výzkum.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel