Výstava ateliérových prací

Čerstvá Vinoř

Lenka Černohorská

Anotace

Projekt reaguje na vzhled Vinoře z 60. let 20. století. Na místě, kde nyní stojí Norma se nacházel sad, pokusila jsem se o jeho obnovu v současné Vinoři. Je situovaný vedle školy a jeho součástí je venkovní třída. V sadu se nachází ovocné stromy jako jsou jabloně, hrušně, blumy a broskve, dále je doplněný neplodícími verzemi stejných druhů. Území u Mariapoli (hotel pod římskokatolickou církví) je rozděleno na 5 sektorů - soukromá zahrada Mariapoli s lesíkem, dětské hřiště, bosket, který reaguje na sad, sad samotný a zpevněné náměstí s vodními prvky. Část u Normy je doplněno místem pro trhy, je umístěno na bývalém parkovišti a vede z něj cesta z kopce dolů ke skleněné kavárně, která je přistavěná k zadní části Normy. Před Normou se nachází příjemný plácek pro příjemné posezení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt