Výstava ateliérových prací

Park(ovanie)

Zoja Zgurišová

Ocenění

Anotace

Park(ovanie)- súbor 3 bytových stavieb situovaných v Petřinách na ulici na Větrníku. Domy vznikli na streche starých garáží a prepájajú pôvodnú funkciu parkovania a úložného priesotru s novou- bývaním. Na streche garáží vzniká zelený priestor obklopený lesom, vzniká domov, občianska vybavenosť, podzemné záhrady, výhľady, park. Stavby sú spolu prepojené a vonkajšie priestory sú prechodné. Hlavný vstup je orientovaný na juh z ulice na Větrníku, vedľajšie vstupy zase na východ a západ.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Zmek