Výstava ateliérových prací

Poliklinika Vyšehrad

Eliška Podpěrová

Anotace

Pro stavbu polikliniky v okolí KCP jsem si vybrala prostor v ulici Na Vítězné pláni, hned vedle hotelu Corinthia, kde se již nachází jiné stavby občanské vybavenosti. Navrhla jsem budovu jednoduchou a funkční. Nachází se zde lékárna a lékařská pracoviště pro ambulantní zdravotní péči různého druhu. Uvnitř stavby je atrium, které slouží pro dopravní obslužnost objektu v 1.NP a jako odpočinkový prostor se zelení ve 2.NP. Fasáda je obložena světlými dlaždicemi. Okna jsou pásová s tmavými rámy. Celá budova působí klidným dojmem a příjemně doplňuje okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.