Závěrečné práce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ondřej Králík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato práce se zabývá návrhem základní školy Hučák v Hradci Králové. Analytická část zkoumá současné i minulé inovativní přístupy ke vzdělávání, vzdělávací systém v České republice a konkrétní návaznosti na lokalitu v rámci města. Návrh samotný vychází z lokálních souvislostí a reaguje na specifickou krajinnou situaci říční nivy. Urbanistická část vymezuje plochy vhodné pro zástavbu v okolí městských radiál, naopak střed území nechává volný pro parkové plochy a v nich umístěné 4 samostatné budovy školy. Pozemek školy je oddělen od zbytku parku vodní plochou, díky čemuž získává škola částečné soukromí. Architektura jednotlivých objektů i jejich umístění je komponováno na základě jasné geometrické kompozice a funkčních požadavků školy. Budovy mají malé měřítko a jsou pevně spjaty s okolní parkovou krajinou

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.