Výstava ateliérových prací

Bytový Dom na Žižkove

Eduard Kušnír

Anotace

Parcela, ktorá ostala prázdna po asanácii Žižkova v sedemdesiatych rokoch. Parcela, ktorá si priam žiada o vyplnenie tým, čo ju pôvodne predstavovalo. Dom svojou formou pôsobí prísne, usporiadane, tradične. Nechce byť inovátorský, a už vôbec nie moderný. Nemá záujem vtipkovať, predvádzať sa. V jeho pláne je doplniť chýbajúci kus urbánnej štruktúry Žižkova. Chce sa tváriť, že tu vyrástol už dávno, jednoducho zapadnúť. Avšak má potenciál byť aj dnešný a najmä výrazne mestský. Dom si uvedomuje dôležitosť svojej nárožnej polohy a to dokonca na rozhraní Žižkova panelákového a Žižkova historického. Z toho dôvodu do nárožia vysúva arkier. Týmto prvkom dom vytvára kontakt s minulosťou. Avšak nestráca hlavu v pomyslení na časy dávno zašlé, formuje arkier do tvarovo novej podoby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel