Výstava ateliérových prací

Anotace

Zlíchov je malá pražská čtvrť jihozápadně od centra na levém břehu řeky Vltavy. Díky svému umístění ve svahu nabízí široké výhledy na protější břeh řeky a zároveň má předměstský, až vesnický charakter. Zadáním bylo navrhnout bydlení na nárožní parcele v ulici Nový Zlíchov. Zadaná parcela je přístupná mostkem přes železnici a v současnosti je využívaná pro parkování, v západní části je porostlá stromy. V okolí se nacházejí převážně rodinné domy a činžovní vily. Mým záměrem bylo zachování menšího měřítka okolní zástavby a využití výhledů na Prahu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA