Výstava ateliérových prací

Anotace

Lineární, kontinuální město, s funkcemi sloučenými v jednu linii, avšak oddělenými do jednotlivých sektorů, buněk, které navazují na původní lehkou konstrukci Nuselského mostu, obohacují ji o nové funkce a vytvářejí nová napojení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.