Výstava ateliérových prací

TERASY KCP

Nina Alexandra Karelina

Anotace

Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Praha 4 – Nusle. Územie sa vyznačuje dominantnými stavbami 90. rokov - Kongresovým centrom Prahy (KCP) a hotelom Corinthia. Predmetom riešenia je severná a južná terasa okolo KCP. Územie je príznačné svojou zložitou sústavou dopravných sietí, verejných plôch a obmedzenej zelene. Konceptom celkového návrhu je vylepšenie súčasného stavu a zjednodušenie prepojenia územia. Úprava severnej terasy nám umožní svetlejšie výhľady na panoráma Prahy a príjemnejší pobyt chodca. Vytvorením nového verejného priestoru a predpriestoru pre nové verejné stavby na južnej strane nám poskytne lepšiu kultiváciu a prepojenie priestoru pre pohyb chodca.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka