Výstava ateliérových prací

Veřejný prostor - Kasárny CHEB

Bc. Kristýna Vaňková

Anotace

Nad linií řeky, v kopci, na místě bývalých kasáren. Území kde se pevná struktura města mění v nedefinovanou městskou část. Svažitý terén, těžce prostupný. Městský řád, utvářející se po několik století, ztracený a rozdrobený. Veřejný prostor bez hierarchie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová