Výstava ateliérových prací

Město nad železniční tratí : Co-working

Bc. Chrystyna Brovdij

Anotace

Co-workové kanceláře jsou součástí většího celku, kterým je zástavba nad kolejištěm hlavního nádraží v Praze. Budova je výtahy přímo propojená s nástupištěm. V prvních dvou podlažích se nachází více veřejný prostor - pracovní místa, kavárna a hala pro pořádání přednášek a pod. Kdokoliv může přijít a pronajmout si na kratší čas (několik hodin) místo a pracovat - například když čeká na vlak... v druhých dvou podlažích se nachází soukromější prostor - například pro menší nebo začínající firmu, která si to pronajme dlouhodoběji.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten