Výstava ateliérových prací

Harrachov | Městský dům

Bc. Nikol Zelmanová

Anotace

Městský dům spojuje správní a kulturní funkce do jednoho objektu. Je umístěn na pomezí místního a turistického centra u hlavní městské cesty - tepny. Nahrazuje dnešní obchodní dům s music clubem. Svažitý pozemek je z jedné strany ohraničen cestou a z druhé strany dětským vlekem. Dům se staví k cestě lineárně a netvoří bariéru. V přízemí je rozdělen na dvě hmoty s prostupem na terasu. Vzniká rozšířené přístupné veřejné prostranství. Hmoty jsou v přízemí rozděleny na kulturní a správní část a jsou spojeny ve druhém patře. Dvě podzemní podlaží tvoří podestu, ve kterém je parkování. Ze zadní strany domu je doplněno zázemí vleku s kavárnou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel