S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Pro Žižkov

Matěj Najvarek

Anotace

Žižkov má mnoho společenských problémů. Jedním takovým je nedostatek kulturních akcí, pro které nejsou na Žižkově dostatečné prostory. To je samozřejmě dáno nedostatkem místa mezi bloky. Ale pokud se naskytne volná parcela není škoda toho nevyužít?

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.