Diplomové práce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA A KULTURNÍ CENTRUM PRACHATICE

Kovaříková Klára

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh Městské knihovny a kulturního centra v Prachaticích. Cílem práce je navrhnout knihovnu, galerii a multifunkční společenský prostor rozšířený o přilehlý Štěpánčin park. Práce obsahuje analýzy, program, koncept, situaci a návrh. Výsledkem práce je prověření vhodného umístění Městské knihovny a kulturního centra, jejího programu, hmoty a dispozice.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.