Výstava ateliérových prací

DOMOV PRE SENIOROV

Bc. Leóna Petraníková

Anotace

DOMOV PRE SENIOROV SA NACHÁDZA NA ROHU ŠOLÍNOVEJ A ZIKOVEJ ULICI V MESTSKEJ ČASTI PRAHA 6. JEDNÁ SA O KOMPLEX TROCH DOMOV SO SAMOSTATNÝM VSTUPOM, PREPOJENÝCH PROSTREDNÍCTVOM PAVLAČE A PRESKLENNÝCH CHODIEB. DVA ZACHOVANÉ OBJEKTY PREŠLI DROBNÝMI ÚPRAVAMI, KTORÝMI VYTVORILI PRIELUKU A PREPOJENIE VNÚTROBLOKU S PARKOM. JEDNÁ SA KONKRÉTNE O BYTOVÝ DOM, OBJEKT DOMU PRE SENIOROV A HLAVNÉ CENTRUM DIANIA. HLAVNOU MYŠLIENKOU PROJEKTU JE ZAPOJENIE A ZAČLENENIE ĽUDÍ V POKROČILOM VEKU, KTORÍ SÚ OKOLÍM PREHLIADANI, DO CHODU SPOLOČNOSTI. VYTVORIŤ IM INTERAKTÍVNY PRIESTOR, MIESTO STRETÁVANIA, MIESTO DIANIA, KDE SA DOSTANÚ DO KONTAKTU S VEREJNOSŤOU. OTVORIŤ BRÁNI DOMU SENIOROV A ZAČLENIŤ ICH DO SYSTÉMU MESTA PREBÚRANÍM MANTINELOV. TAKTIEŽ O PREPOJENIE ZELENÉHO PARKU S VNÚTROBLOKOM.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha