Výstava ateliérových prací

Holistická krajina Brdy

Hana Veštšíková

Anotace

Analytická část projektu Holistická krajina Brdy se zabývá všemi vrstvami území, které tato oblast obsahuje. Je to kopcovitá krajina bohatá na lesy, pastviny a mokřadní plochy, ale i kulturní složky krajiny jako hradiště a kapličky na návsích. Projekt má za cíl zabývat se krajinou jako celkem, podpořit přirozenou strukturu a vložit do ní nové prvky, které podpoří její obytnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.