Diplomové práce

BYDLENÍ V KONTEXTU HISTORICKÉHO JÁDRA V CHEBU

Homonay Bozhena

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je bydlení v historickém jádru města Chebu. V této diplomové práci se proto zaměřuji na jedno místo v okolí chebského hradu v ulici Křižovnická, kde navazuji na historii této lokality a snažím se svým projektem vtisknout pro svůj návrh nové moderní využití tohoto prostoru. Výsledkem práce je soubor staveb určených pro bydlení s podzemním parkováním a komerčním parterem. Tato práce se tedy snaží navázat s moderním a citlivým přístupem na historii této lokality a provázat oba prvky v jednom architektonickém návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.