Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM - BŘEVNOV

Phuong Thao Cao

Ocenění

Anotace

Zadáním bylo navrhnou objekt - bytový dům - v Břevnově na pozemek trojůhelníkového tvaru, na jehož nároží se střetávají ulice 8. listopadu a U Kaštanu. Je tu svah, který je orientován na sever . Každá bytová jednotka je tedy ozdělená do dvou podlaží. Využitím mezonetu se vyhneme bytům, které by byly orientovány pouze na sever. Do domu se vchází z ulice 8. listopadu. Přístupy do všech bytů jsou z 2. NP. Objekt je vybaven posilovnou v 1.PP. V tomtéž patře najdeme ateliéry nebo dílny, které jsou orientovaná k severu. V posledních dvou podzemních podlaží jsou umístěny garáže přístupné z ulice U Kaštanu.

Plakát pro soutěžní přehlídku Druhá kůže 2020–2021

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný