Závěrečné práce

Knihovna – Studijní centrum

Bc. Tomáš Beránek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je architektonická studie budovy knihovny, která se v dnešní době změnila spíše ve studijní centrum vytvářející prostor pro bádání, relaxaci a setkávání lidí. Právě na tento vývoj dané typologie práce navazuje. Návrh knihovny je umístěn do prostředí Malé Strany v Praze do Letenské ulice. Koncept a forma řešení si klade za cíl vyrovnat se s historickou zástavbou a reaguje na její architektonické a urbanistické kvality.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.