Výstava ateliérových prací

Kontrolor prostředí komorových lednic

BcA. Valerie Cechová

Anotace

Kontrolor prostředí komorových lednic je produkt, který zajišťuje patřičné podmínky v laboratorních komorových lednicích, kde se uchovává biologický materiál. Jeho hlavní funkcí je udržování teploty v daném rozmezí. Svým designem dokonale zapadá mezi ostatní laboratorní techniku.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek