Závěrečné práce

Bytový dům u Radbuzy

Pešková Viktorie

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Můj návrh se nachází přímo na nábřeží u Radbuzy. Jedná se o nárožní parcelu na pěší ulici, která propojuje centrum přes novou lávku až k nádraží. Stavba nabízí vícepokojové byty s výhledem na řeku či nové náměstí a menší byty s výhledem do dvora. V parteru se mimo jiné nacházejí dva retaily, menší na nábřeží a větší v podloubí. Jako materiály jsem pro dům zvolila šedou cihlu s bílými spárami a tmavě červené okenní rámy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.