Výstava ateliérových prací

Bytový dům Sokolská

Adam Polena

Anotace

Bytový dům je umístěn v proluce, která je ohraničena jedním domem na východu a pozemkem s nízkými garážemi na západě. Má tedy k dispozici 3 fasády. Proluka se nachází v Sokolské ulici, jejíž dominantou je sokolovna. Pozemek je ve znatelném svahu, na který patřičně reaguje první nadzemní podlaží. Dům má tedy jedno podzemní podlaží, 5 nadzemních podlaží a střechu, která je přístupná jen po schodišti. V prvním podzemním podlaží se nacházejí sklepní kóje, tzb a sklad. První nadzemní podlaží se výrazně rozděleno na dvě části. Kavárna i se zázemím pro zaměstnance tvoří většinu tohoto podlaží, tu menší potom místnost na kola a kočárky. Kavárna je díky svahu níže asi o 600mm. Druhé a třetí podlaží jsou stejně rozčleněné, stejně jako čtvrté a páté nadzemní podlaží.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr